Kỹ thuật các động tác - TẬP CƠ TAY TRƯỚC
banner shop thuc pham bo sung

Kỹ thuật các động tác - TẬP CƠ TAY TRƯỚC

Là cơ có 2 đầu, đầu dài và đầu ngắn. Cơ này có hình thoi dài, nằm ở khu cánh tay và thuộc loại cơ hai khớp (khớp vai - khớp khuỷu vì nó vắt qua hai hố khớp). Chức năng: Đối với khớp vai nó là cơ gấp cánh tay, đối với khớp khuỷu nó là cơ gấp và ngửa cẳng tay.

CB: Đứng thẳng, 2 chân rồng bằng vai, 2 tay thẳng nắm đòn tạ rộng bằng vai, chân và lưng giữ thẳng.

BĐ: Nâng đòn tạ lên trên gần chạm vào cằm, hai tay gập ở khuỷu tay giữ vai và khuỷu tay không rút và đưa lên, trở về tư thế chuẩn bị - KẾT THÚC.

CB: Như động tác trên.

BĐ: Như động tác trên.
CB: Tư thế đứng hay ngồi tựa tay trên giá tập tay trước, 2 tay thẳng tựa trên giá tập, 2 bàn tay ngửa nắm đòn tạ khoảng cách hợp hơn vai.

BĐ: Gập khuỷu tay nâng đòn tạ lên gần chạm vào trán, trở về tư thế chuẩn bị - KẾT THÚC.

CB: Sử dụng với hai tạ tay.

CB: Sử dụng 1 tạ tay để thay đổi từng tay phải - trái.


CB: Ngồi trên băng ghế, 2 bàn chân đặt trên sàn, 2 tay thẳng nắm tay tạ xuôi theo 2 bên thân người, giữ lưng thẳng.

BĐ: Gập khuỷu tay nâng tạ tay lên cao gần chạm vào vai trước, trở về tư thế chuẩn bị - KẾT THÚC.

CHÚ Ý: Nâng tạ lên cao không rút vai và giữ khuỷu tay không đưa lên.

 

CB: Ngồi trên băng ghế, 2 bàn chân đặt trên sàn, 2 tay thẳng nắm ta tay xuôi theo hai bên thân người, giữ lưng thẳng.

BĐ: Gập khuỷu tay phải nâng tạ tay lên gần chạm vào vai, trở về tư thế chuẩn bị và gập khuỷu tay trái nâng tạ tay lên - Thực hiện luân phiên từng tay một (phải - trái).

CB: Tư thế đứng thẳng thực hiện động tác tập tay trước luân phiên từng tay một (phải - trái).

BĐ: Như hình trên luân phiên từng tay (phải - trái)